Kidokit Logo

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Taraflar

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

a) www.kidokit.com internet sitesi ve bağlı mobil uygulamalarının.(Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) faaliyetlerini yürüten Akat mah. Menekşe sk. Gazeteciler sitesi. A3-6 Blok Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Kidokit Çocuk Gelişimi A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.)

bwww.kidokit.com internet sitesi ve bağlı mobil uygulamalarında  yer alan formları doldurarak kaydolan internet kullanıcısı (Bundan böyle (“Kullanıcı”) olarak anılacaktır)

Sözleşmenin Konusu

Şirket’in sahip bulunduğu internet sitesi Site den Kullanıcı’nın faydalanmasına ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Site ve Uygulama kapsamında, Site’nin kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, Sözleşmeler, Gizlilik ve Güvenlik Politikası  ile sair kural ve şartlar  işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Tarafların Hak ve Yükümlükleri

3.1Kullanıcı, Şirket’in sahip olduğu SİTE’de sunulan Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen ve almak istediği Hizmet/ürüne göre farklılık gösterebilecek olan bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi ve eki/ ayrılmaz parçası olan sözleşmeleri onaylaması gerektiğini bildiğini ve onayladığını, işbu Sözleşme ve eki sözleşmelerde  yer alan tüm maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini beyan eder.

3.2Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip olduğunu, Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

3.3Kullanıcı, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlara, sair mevzuata uygun, güncel, tam ve doğru olduğunu,  bu bilgilerin güncel olmaması, gerçeğe aykırı  ve/veya yetersiz, çelişkili, aldatıcı olması halinde; Site’ye erişim sağlanamamasından, hizmetlerden yararlanılamamasından ve/veya hizmetlerden beklenen sonucun alınamamasından  ve ayrıca bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Şirket, Site ya da 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarar, ceza ve yaptırımlardan tüm sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olduğunu, her türlü zarar, ceza ve yaptırımların hiçbir ihtara gerek olmaksızın Kullanıcı tarafından karşılanacağını, Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4Kullanıcı tarafından Site’ye erişim, e-posta adresi ve Kullanıcı’ya verilen şifre ya da Kullanıcı’ya iletilen tek seferlik şifreler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Şirket ve/veya Site tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi kullanma hakkı bizzat Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullandıramaz. Şifrenin muhafazası için gerekli dikkat ve özeni göstermek, tedbirleri almak yükümlülüğü Kullanıcıya aittir. Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile yahut Kullanıcı’ya iletilen tek seferlik şifrelerle gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecektir. Şifre kullanılarak gerçekleşen faaliyetlerden doğan her türlü yasal, hukuki ve cezai sorumluluk ve zararlar Kullanıcı’ya ait olup,  Şirket ve/veya Site’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, ihlal/izinsiz kullanımdan kaynaklanan yasal, sözleşmesel doğacak her türlü sorumluluk ve yükümlükleri derhal yerine getireceğini kabul, beyan  ve taahhüt eder.

3.5. Kullanıcı, Şirket’e ait Site sini kullanırken Site ve uygulamayı; Kanuna, ahlaka, adaba, dürüstlük ilkelerine, işbu Sözleşme ve  eki sözleşmeler ile Site Kullanım Koşullarına uyacağını ve  ihlal etmeyeceğini;  Site’nin amacı ve faaliyet alanı dışında kullanmayacağını; Site içindeki faaliyetlerinde Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde Kamu düzenini bozucu, kanuna, genel ahlaka ve adaba aykırı,  3. Kişilerin haklarını rahatsız eden ve/veya taciz eden, zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden faaliyetlerde bulunmayacağını veya içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını; Şirket, Site, diğer kullanıcılar ile  başkaca 3. Kişilerin hukuki, fikri mülkiyet hakları ile telif haklarına, maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını;  Site’ye orantısız ve aşırı  yük getirecek iş-işlemler yapmayacağını; diğer internet kullanıcılarının ve Site Kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını ve/veya bunları kullanmayacağını; Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde; hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluklar ile Şirket’in, Site’nin ve/veya  3. Kişilerin uğradığı/uğrayacağı zararları tazmin yükümlülüğü Kullanıcı’ya ait olup, Şirket ve/veya Site’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.6. Kidokit web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için Şirket /Site  tarafından mevcut imkanlar dahilinde mevzuat ve hizmetin gerektirdiği tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcının, kendi kişisel tedbirlerini almak, virus koruma sistemini ve sair gerekli koruma sistemlerini  tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı Kidokit web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm aksaklık, sorun, hatalardan ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından Kullanıcı’nın sorumlu olduğunu, Şirket ve/veya Site’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve kabul eder.

3.7. www.kidokit.com internet sitesinde Kullanıcı  tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, resim, video ,alıntılar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen her türlü beyan, yazı vesair paylaşımlar tamamen Kullanıcı’nın kendi kişisel görüşü olup,  Kullanıcı’yı  bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin, paylaşımların Şirket ve Site ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Fikir, görüş ve düşünce  ve sair paylaşımlardan ve  bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından Kullanıcı sorumlu ve yükümlüdür.  Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler, paylaşımlar nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve/veya  üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler, paylaşımlar  nedeniyle Kullanıcı’nın  uğrayabileceği zararlardan dolayı Şirket’in herhangi bir hukuki, cezai, idari  sorumluluğu yoktur.  

3.8. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site ve Uygulama’nın kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.9.Kullanıcı, www.kidokit.com internet Sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Şirket ve/veya Site’nin herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığını,  Şirket ve/veya Site’den tazminat dahil hiçbir hak, alacak ve talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.10. Kullanıcının işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve/veya  Site ve Uygulama kapsamında yer alan diğer sözleşmeler, koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerinin bir ya da birkaçını ihlal etmesi/ aykırı davranması halinde; Kullanıcı, ihlaller ve aykırılıklar nedeniyle cezai, idari, mali ve hukuki olarak Kullanıcının şahsen sorumlu olduğunu ve  Şirket’in herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmadığını  kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.11. Şirket, herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce ya da sonra ihbarda bulunmaksızın Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün,  fiyat, bilgi, sözleşme ve işbu kullanım koşullarını  değiştirme, ilavede bulunma, yeniden düzenleme veya yenileme, yayını durdurma hakkına sahiptir. Değişikler Sitede yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Site’yi kullanmakla ya da sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

3.12. Üyeliklerinize ait ücretler, kendiniz iptal etmediğiniz sürece üyelik sürenize göre düzenli olarak Apple Store hesabınızdan ve üyelik bitim süresine 24 saat kala ödenecektir. 

3.13. Üyeliklerinizi sonlandırmak istediğinizde Apple Store hesap ayarlarınıza giderek iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

3.14. Üyeliğinizi iptal etmeniz durumunda henüz üyelik sürenizin sonuna gelmemiş olsanız dahi, kullanmadığınız süreye ait bir geri ödeme yapılmayacaktır.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Site ve Uygulama  ve bunlarla ilişkili Site’nin genel görünüm ve dizaynı, Site’de  yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, web sitesi ve kidokit.com alan adı, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar, logo, ikonlar,  görsel ve işitsel vesair imgeler, resim-metin ve video klipleri,  tasarımlar, yazılımlar, bilgi ve yöntem, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, kaynak kodları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli, ürün ve hizmetler de dahil tüm materyaller (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin  tescilli ve tescilsiz tüm fikri-sınai mülkiyet haklar dahil her türlü mülkiyet ve menfaat yahut bunları kullanma hak ve yetkisi Şirket’e veya belirtilen yetkilisine ait olup, Uluslararası ve Ulusal hukukun koruması altındadır.

Şirket’in, Site’nin, bu sitede adı geçen başkaca kişi/şirketlerin, ürün/hizmetleri kendi ticari markaları ve haklarıdır, fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, Site ve Uygulama üzerinde, bunların işbu Sözleşme ve sair koşullarda belirlenen şekilde kullanımı dışında Kullanıcı’ya herhangi bir hak verildiği şeklinde yorumlanamaz. Söz konusu fikri-sınai mülkiyet haklar dahil her türlü sair haklar konusunda Kullanıcılar ve/veya 3. Kişilere hiçbir hak vermez.

Site ve Uygulamada yer alan Materyallerin (bilgi, görseller, tasarımlar, yazılar, reklamlar, logolar, grafikler, Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi/yazılım/kod/teknik veri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri-sınai haklar dahil her türlü sair hakların  kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, değiştirilmesi,  işlenmesi, başka bir lisana çevrilmesi, yeniden yayımlanması, silinmesi,  başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, aktarılması,  kullanılması, iletilmesi, sunulması, Site’nin tamamı ya da bir bölümünü revize ederek, ekleme yaparak, değiştirerek farklı bir biçimde kullanılması ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.  Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ve/veya Bu web Sitesinde adı geçen başkaca şirketlerin  ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler, alan adını vb. haklarının kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca Kullanıcı/Kullanıcıların; Site ve uygulamaya müdahale etmesi; yetkisiz erişim ve tersine mühendislik yapması;   Site ve Uygulama’nın kullanımını/ işleyişini engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren, zorlaştıran (spam, virüs, Truva atı vb) iş,  işlem ve eylemlerde bulunması; Site ve Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Uygulama, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek iş-işlem ve eylemde bulunması; Site ve Uygulamada yer alan her türlü  bilgi, görsel, yazılım, sistem  ve bunlarla sınırlı olmaksızın  herhangi bir içeriği  kısmen ya da tamamen alması, kopyalaması, çoğaltması, silmesi,   başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde yayımlaması, dağıtması; Site’ye ait yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması ve saldırılar düzenlenmesi, Site ve uygulamayı meşgul etmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlamaya çalışması; Siteden alınan herhangi bir bilginin, hizmetin diğer herhangi bir rehbere, ürüne veya hizmete dâhil etmesi  veya teşebbüs etmesi  kesinlikle yasaktır.

Aksine hareketler ve ihlal halinde; aykırılık ve ihlalden kaynaklanan hukuki, mali, idari ve cezai her türlü sorumluluk ve Şirket, Site ve/veya 3. Kişi/kişiler tüm zararlarını tazmin yükümlülüğü Kullanıcı’ya ait olacaktır. Şirket’in ayrıca; yasal ve sözleşmesel her türlü dava ve talep hakkı ve Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın hesap/kullanımı kapatmak hakkı saklıdır

 1. Gizlilik

Şirket, Site üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Kullanıcı;  Sözleşme’ye konu Hizmetlerden faydalanabilmesi için; işin doğası gereği ve/veya Kullanıcılık Sözleşmesi ile sair Sözleşmelerin  kurulması veya Site üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması esnasında ve/veya işbu Sözleşmenin eki niteliğindeki Gizlilik ve Güvenlik Politikasında belirtilen sebep ve şartlarla kişisel verilerinin Şirket tarafından talep edilebileceğini ve toplanabileceğini,   Ön bilgilendirme formu ve Sözleşmeye onay vermek ve elektronik ortamda teyit etmekle birlikte; Şirket’in, Site üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Kullanıcılar tarafından Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri; Kullanıcı bilgilerinin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere Site’de yayınlanan Gizlilikve Güvenlik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Hizmetler’in ve yapılan işin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kullanıcının Site’den faydalanabilmesi, Site’ye konu hizmetlerin sağlanması, Şirket’e ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri bildirilmesi ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için kullanabileceğini,  Şirket’in, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabileceğini,  Kişisel bilgilerin, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabileceğini,  Şirket tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site  üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgilerin; Şirket  ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcıların kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabileceğini, Kullanım Koşulları, Kullanıcı Sözleşmesi ve ilgili sözleşmeler ile Site’de yer alan Gizlilik ve Güvenlik Politikası kapsamı ve şartları ile sınırlı olmak üzere bilgilerinin toplanması ve kullanılmasına izin verdiğini  beyan ve kabul eder  kabul ettiğini ve izin verdiğini beyan eder ( Kullanıcı bilgilerinin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere Site’de yayınlanan Gizlilik ve Güvenlik Politikası’ndan erişilebilir)

Kullanıcı, işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Şirket, Site üzerinden Kullanıcının ilettiği kişisel bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır.   Gizli Bilgiler;  “Gizlilik ve  Güvenlik Politikası” ile belirlenen esas, kapsam ve koşulların varlığı halinde veya  emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ya da  resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda  açıklanabilecektir.                                               

6.Sorumluluk  

6.1. Şirket, Site ve Uygulamayı “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup, Site ve Uygulamanın  hatasız, kusursuz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Şirket, Site, ve Hizmetler’in 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, bakım-onarım, güncelleme yahut  Aracı Firmaların  sistemlerinden de kaynaklanabilecek sair nedenlerle Site’ye erişimin ve Hizmetler’den yararlanılmasının muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da kesilebileceğini beyan  eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2. Şirket, (i) Kullanıcı’nın Site ve Hizmetler’i kullanması, yanlış kullanması, Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu  değildir.                                                          

6.3. İşbu madde uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket, Site’nin kapsamına, hizmetler ve uygulamaya (bunlarda yer alan tüm bilgiler, içerikler dâhil), ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şirket, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın site ve hizmetler’in kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, hukuki, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır .               

6.4. Kullanıcı, Site ve Uygulama  üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan  ve taahhüt eder.

6.5. Site ve/veya link verilen sitelere girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgi, veri, program, yazılımların kullanılması, Site ve Site içerisinde sunulan hizmetlere erişimin büyük ölçüde Kullanıcı’nın internet sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesinden kaynaklı (işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması, bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer diğer ) sorunlarda  ve Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek her türlü müdahale ve zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, Şirket ve/veya Site ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.   

 1. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi
 2. i) Şirket Kullanıcı’nın bilgi ve kayıtlarının, paylaşımlarının gerçeğe aykırı olması, mevzuata, kamu düzeni, genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunulması, işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Sözleşmelere aykırı davranması halinde sözleşmeyi  ihbarsız tek taraflı olarak sona erdirebilir.
 3. ii) Şirket, dilediği zamanda hiçbir neden göstermeksizin ve tek taraflı olarak Kullanıcı Sözleşmesini sona erdirmek, Kullanıcıya ait dosya, belge ve bilgilerini silmek, Site’yi, Uygulamayı ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya almak hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu tasarrufu önceden kabul ederek bu durumda Şirket ve/veya Site’nin sorumluluğu bulunmadığını, Şirket’ten tazminat ve başkaca hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

iii)Kullanıcı, yasa ya da sözleşme ihlalleri ve/veya yasal ve sözleşmesel edimlerini yerine getirmemesi ya da  yasal-sözleşmesel borç, taahhüt, beyanlarına aykırı davranması halinde Şirket’in;  Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya daimi olarak durdurabileceğini  veya Sözleşme’yi feshederek kullanıcı statüsünü  sona erdirebileceğini,  yasal süreç başlatabileceğini ve bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşabileceğini, Kullanıcı aleyhine yasalar ve Sözleşmeden doğan her türlü iddia, şikayet ve taleplerde bulunabileceğini,  ayrıca  Şirket ve/veya Sitenin ya da 3. Kişilerin uğrayacağı zararlar ile maddi-manevi, hukuki, mali, cezai, idari,  ticari kayıp ve zararları tazmin etmek hakkına sahip olduğunu, işbu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Şirket ya da Site’nin 3 kişi/kurumlara  yapmak zorunda kalacağı her türlü ödemeyi ve/veya uğradığı zararları Kullanıcıya rücu hakkına sahip olduğunu bilmekte, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

 1. Muhtelif Hükümler
 2. i) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 3. ii) İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

iii) Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 1. iv) Taraflar, siteye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olduğunu, HMK 193 maddeye ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu karşılıklı kabul ve beyan eder.
 2. v) Bu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Bu Sözleşme ve eklerinden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 3. Yürürlük

Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece ve/veya Kullanıcı’nın iptal etmesi veya Şirket tarafından Kullanıcılık Sözleşmesinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır

KULLANICI                                                                     ŞİRKET

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

Banyo yapan bebek

Banyo zamanı!

Önemli Noktalar Çocukların çok büyük bir kısmı su ile oynamaya bayılırlar ve bu yüzden banyo yapmak onlar için en iyi aktivitelerden biri olur. Banyo zamanından

22. Hafta Hamilelik

22. HAFTA SİZDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER Artık gebelikte 22. hafta dönemine girdiniz. Rahiminizi artık göbeğinizin iki parmak üstünde rahatlıkla hissedersiniz. Gebelikte vücudunuzun ağırlık merkezi sürekli olarak

Hamile kadın ve evcil hayvan

Hamilelikte evcil hayvan bakımı

Önemli Noktalar • Kedi besleyen anne adaylarının kedilerin sahip olduğu toksoplazma parazitinden dolayı kediyle direkt temastan mümkün olduğunca kaçınmaları ve temas etmemeleri gerekir. • Anne

3 yaş pastası

Hoş geldin 3 yaş

0-6 yaş, çocukların birçok gelişim özelliğini en hızlı şekilde yaşadıkları ve öğrenme seviyelerinin en yüksek olduğu dönemdir. Ancak 0-6 yaş da kendi içerisinde genelde 0-3

Funda Güngör Akpınar

Funda Güngör Akpınar – Kurucu Ortak

Kidokit kurucu ortaklarından olup, beraberinde Kidokit Yönetim Kurulu Başkan’lığını sürdürmektedir.  Ayrıca İstanbul Akatlar semtinde bulunan, Mutlu Panda Montessori Anaokulu’nun kurucusudur. ODTÜ Ekonomi mezunudur. California State

Babasının kucağında uyuyan bebek

Yenidoğan döneminde babanın rolü…

Önemli Noktalar Genelde bebeklerin ilk yılında ön planda olan kişi anne olsa da babaların da çok önemli rolleri vardır. Her şeyden önemlisi bebeğinizin anneyle olduğu

Kutudan top düşürme oyuncağı yapımı

Ayakkabı kutusundan basit ama çocukların bayılacağı bir oyuncak hazırlamak çok kolay! Çocukların koordinasyon becerilerini geliştirmek için bu oyunu sıklıkla oynamanızı tavsiye ederiz. Kutudan top düşürme

Anne sütü sağmak

Anne sütü sağılırken 

Önemli Noktalar Süt yapımının baskılanmaması için göğsün 3-4 saat aralıklarla boşaltılması gerekir. Meme uçlarını basınçla fazla zedelemediği ve bebeğin doğal emme şeklini en iyi taklit

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

QR Kodu Taratın.
Uygulamayı Hemen İndirin!