Kidokit Logo

Anne sütü mucizesi

Bebeğini emziren anne

Önemli Noktalar

İlk olarak anne sütü gerçekten bebekler için bir mucizedir. Sütünüzdeki yağ oranı gün içerisinde ve aylara göre bebeğin ihtiyacına göre değişim gösterir. Üstelik bebeğiniz sütünüzden ayına uygun olarak doğru yağları alır. İlk süt adını verdiğimiz “kolostrum” görünüş itibariyle koyu sarı renkte konsantre bir sıvıdır. Bu nedenle yağlı gibi görünmesine rağmen yağ konsantrasyonu düşüktür.

Ancak emzirmenin ilerleyen günlerinde olgun insan sütündeki yağ konsantrasyonu ise daha yüksektir. Ayrıca anne sütü sağlıklı yağların doğru orantısına sahiptir. Bu önemli temel yağ asitleri miyelin membranın oluşmasını sağlar. (Sinirlerin etrafındaki koruyucu kılıf sayesinde sinir sistemi daha aktif olur.) Bu nedenle anne sütü kolesterol açısından da inek sütü ve mamalara oranla çok zengindir. Çünkü bebeklerin beyin gelişimi açısından kolesterole ihtiyaçları vardır. 

Üstelik bebeğin beyin dokusu bu özel yağlarla gelişir. Kolesterol gerekli temel hormon ögelerini, D vitamini, bağırsak safrası içeren anne sütündeki vazgeçilmez bir unsurdur. Hatta yağlar anne sütünün en değişken bileşenidir. An­ne­den an­ne­ye, be­be­ğin ya­şı­na hat­ta gü­nün sa­ati­ne gö­re bile de­ği­şir.

Hatta ya­pı­lan araş­tır­ma­lar er­ken doğ­muş be­bekle, za­ma­nın­da doğ­muş be­be­ğin an­ne­le­ri­nin süt­le­ri ara­sın­da fark ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Baş­ka hiç­bir ek be­si­ne ge­rek­si­nim ol­ma­dan al­tı ay, be­bek için en iyi bes­len­me­yi sağ­la­ya­cak ya­pı­da­dır. Emzirmenin bebeğinize ve size yaşam boyunca sağlayacağı sayısız fayda vardır.

Yazan: Ayşe Öner

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

İyi vakit geçiren aile tablosu

İlişkinize yaratıcılık katın!

Çocuklarımız büyürken sizlere yol arkadaşlığı yapmayı çok önemsiyoruz. Ve biliyoruz ki bir çocuğun üçüncü ebeveyni de aslında anne babasının ilişkisidir. İstedik ki siz ebeveynlik rolünüzü

Ağlayan bebeği rahatlatmaya çalışan anne

Ayrılık kaygısı

Önemli Noktalar Çocukların bütün ağlamaları, ayrılmamak için size yapışmaları, davranış bozukluğunun işareti değil, büyüyen çocuğunuzun doğal gelişiminin bir parçasıdır. Bu dönemdeki çocuk annesinin yanındayken kendini

duygusal

Bebeklikte duygusal gelişim…

Bebekleriniz ve çocuklarınız kendilerini sizler/ebeveynleri yoluyla algılarlar Bebeklikte duygusal gelişim sürecinin desteklenmesi için önce bilmeniz gereken en önemli noktayı aktaralım. Ebeveyni tarafından reddedilen çocuklar sevgiyi

Banyo Yapan çocuk

Oyuncak seçerken

Önemli Noktalar Her yaş döneminin kendine göre bir gelişim basamağı olduğu için, ayına ve yaşına uygun malzeme seçmek önemlidir. Oyuncak seçiminde malzemelerin hangi maddeden yapıldığına

Emekleyen bebek

0-6 yaş neden önemli?

0-6 yaş neden önemli? Beyin gelişiminin 5 yaşından önce %90’ı, 5 yaşından sonra ise sadece %10’u gerçekleşir, dolayısıyla bu süreç çocuğunuzun gelişimi için çok kritiktir.

Masaj Yapılan Bebek

Bebek masajı

Öncelikle Bebek masajı nedir? İlk olarak be­bek ma­sa­jı an­ne-be­bek ara­sın­da­ki duy­gu­sal ba­ğı ge­liş­ti­re­cek ve da­ha çok ya­kın­laş­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak güç­lü bir ile­ti­şim yo­lu­dur. Her şeyden önce

Burcu Erdem Çakar

Burcu Erdem Çakar – Okul Müdürü

İlk olarak 2018 yılı itibariyle Mutlu Panda Anaokulu ortakları arasına katılmıştır. Burcu Erdem Çakar. 2016 yılından bu yana Mutlu Panda Anaokulu Okul Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

2. Hafta Hamilelik

Geçen hafta bebeğinizin oluşumuna katkıda bulunacak, sizin genetik yapınızı verecek yumurta hücresi hakkında bilgiler verdik. 2. hafta yazımızdaysa bebeğinizin genetik yapısının yarısını oluşturacak eşinize ait

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

QR Kodu Taratın.
Uygulamayı Hemen İndirin!