Kidokit Logo

Kolostrum nedir

İlk anne sütünü tadan bebek

Önemli Noktalar

Kolostrum Nedir?

Öncelikle kolostrum nedir diye merak ettiğinizi biliyoruz. Do­ğum­dan son­ra ilk üç gün için­de ge­len ve ko­los­trum olarak adlandırılan süt özel ya­pı­ya sa­hip­tir. Hatta bu sı­vı­da otuz­dan faz­la mad­de var­dır. Çin­ko, sod­yum, po­tas­yum, bü­yü­me fak­tör­le­ri ve en­fek­si­yon­dan ko­ru­yan an­ti­kor­lar­dan (kanımızdakinden 100 kat daha fazla.) çok zen­gin olan ko­los­tru­mun hazmı kolay olup, be­beğiniz ta­ra­fın­dan mut­laka alın­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır. Özellikle pre­ma­tü­re do­ğan be­bek­ler­de mer­ke­zi si­nir sis­te­mi, ak­ci­ğer ma­tü­ras­yo­nu ve göz ge­li­şi­mi ta­mam­lan­ma­dı­ğı için an­ne­den süt pom­pa­sı yar­dı­mı ile alı­nan ko­los­trum ve de­va­mı olan, ge­çiş sü­tü ve ol­gun sü­tün sin­di­rim sis­te­mi ge­liş­miş­se ve­ril­me­si pre­ma­türe be­bek için ha­ya­ti önem ta­şır.

Kolostrumun Faydaları

Be­be­ğin ba­ğır­sak­la­rın­da bi­ri­ken ye­şi­lim­si dış­kı­nın da (me­kon­yum) atıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rır. Ko­los­tru­mun ya­pı­sı her gün bi­raz da­ha de­ği­şe­rek 7-15 gün son­ra nor­mal in­san sü­tü ya­pı­sı­nı ka­za­nır. Ayrıca gebeliğin 6.-7. aylarında göğüs dokusu kolostrum yapımını başlatır. Hatta bazı gebelerde göğüs uçlarından bu aylarda sızıntı bile olabilir. Bu size göğüslerinizin bebeğinizi beslemek üzere hamilelik döneminde bile üretime geçtiğinin bir göstergesidir. Yeni doğum yapmış bir annenin göğsünde az miktarda kolostrum vardır. Ancak bu bebeğin midesi ve doğduğu dünyada emmek üzere öğreneceği yeni ritim için uygun miktardır.

Yeni doğmuş bir bebeğin midesi bilye veya bir kiraz büyüklüğündedir. Annesinin karnında su içinde nefes almadığından parmağını emerken yuttuğu bu suyu, göğüsler, yeni emme ritmini de öğrenmesinde zorluk yaşamamasını sağlayacak miktarda kolostrum çıkarır. Ayrıca yaşamlarının ilk 3 gününü idame edebilecekleri sıvı rezervleri ile doğarlar. Bu nedenle de ilk hafta içinde doğum kilolarının % 8 ila 10’u ölçüsünde kilo verirler. Bu fizyolojik bir durum, yani olması doğal bir durumdur. Yeni doğum yapan anne bu sebeple üzüntü ve yetersizlik duyguları yaşamamalıdır.

Yazan: Ayşe Öner

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

Bebeklerini seven anne ve baba

Emzirmeye destek olacak 10 ipucu

Önemli Noktalar Emzirme ile ilgili yaşanabilecek muhtemel durumlar için birinci öneri; emzirmeye başlamadan önce gevşeyin ve rahat bir yer seçin, sağlıklı beslenmeyi aksatmayın ve susuz

Normal Doğum Anı

Normal doğum için nefes egzersizleri

Önemli Noktalar • Normal doğum esnasında “ıkınırken” güçlü bir nefese ve güçlü karın kaslarına ihtiyaç duyacaksınız. • Doğru nefes almanın birinci önemi, derin bir nefes

Meyve-sebze ve Bebek

Gökkuşağı beslenmenin önemi…

Önemli Noktalar Gökkuşağı beslenme ismi, farklı renkteki besinlerin tüketilmesi ile olan ilişkiden kaynaklanmaktadır. Çocuklarda gökkuşağı beslenme ile amaç bu renkleri yeteri kadar kullanmaları ve yeterli

Baba Adayı ve Anne Adayı

Baba adayının doğuma katılımı

Önemli Noktalar Anne ve baba olma kararı verildikten sonra, baba adayı bu sürece dahil olabilir. Doğuma katılmak, doğumhanede bulunmak demek değildir. Baba adayı iseniz, evde

Mavi şapkalı bebek

Büyüme ve gelişimin izlenmesi

Önemli Noktalar Büyüme sürecinde başta genetik faktörler olmak üzere hormonlar, dokulara özgü büyüme faktörleri, beslenme, iç ve dış ortam faktörleri etkili olur. Çocukta sağlık durumunu

Gülay Kara

Dr. Gülay Kara

Dr. Gülay Kara 1991 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur, 1991-1996 yılları arasında aynı fakültenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Çocuk Sağlığı ve

Yemek Yemekte Zorlanan Çocuk

İştahsızlık ve yemek seçme

Önemli Noktalar Yemek seçme, yemeği reddetme çocuklarda sık görülen olumsuz beslenme davranışlarıdır. Sorun çocuğun anne-babanın beklentilerinin altında yemek yemesi veya önerilen gıdaların bazılarını istemli olarak

3. Hafta Hamilelik

3. HAFTA SİZDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER 3. Hafta yumurtalıkta gelişen folikül çatladıktan sonra serbestleşen yumurta hücresi sıklıkla aynı taraftaki Fallop tüpünün saçakları tarafından içeriye alınır. Ondan

Tatlı yiyen kız çocuğu

2-3 yaş çocuklarınıza yemek pişirirken…

Önemli Noktalar 2-3 yaş arası çocuğunuzun beslenmesiyle ilgili dikkat etmeniz gerekenlerden bir kaçı; yemekler pişirilirken kavurma ve kızartma tercih edilmemeli, ilk tercihiniz öncelikle buharda pişirme

Kidokit yazısı

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

QR KODU TARATIN. UYGULAMAYI HEMEN İNDİRİN

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

QR Kodu Taratın.
Uygulamayı Hemen İndirin!