Kidokit Logo

Kolostrum nedir

İlk anne sütünü tadan bebek

Önemli Noktalar

Kolostrum Nedir?

Öncelikle kolostrum nedir diye merak ettiğinizi biliyoruz. Do­ğum­dan son­ra ilk üç gün için­de ge­len ve ko­los­trum olarak adlandırılan süt özel ya­pı­ya sa­hip­tir. Hatta bu sı­vı­da otuz­dan faz­la mad­de var­dır. Çin­ko, sod­yum, po­tas­yum, bü­yü­me fak­tör­le­ri ve en­fek­si­yon­dan ko­ru­yan an­ti­kor­lar­dan (kanımızdakinden 100 kat daha fazla.) çok zen­gin olan ko­los­tru­mun hazmı kolay olup, be­beğiniz ta­ra­fın­dan mut­laka alın­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır. Özellikle pre­ma­tü­re do­ğan be­bek­ler­de mer­ke­zi si­nir sis­te­mi, ak­ci­ğer ma­tü­ras­yo­nu ve göz ge­li­şi­mi ta­mam­lan­ma­dı­ğı için an­ne­den süt pom­pa­sı yar­dı­mı ile alı­nan ko­los­trum ve de­va­mı olan, ge­çiş sü­tü ve ol­gun sü­tün sin­di­rim sis­te­mi ge­liş­miş­se ve­ril­me­si pre­ma­türe be­bek için ha­ya­ti önem ta­şır.

Kolostrumun Faydaları

Be­be­ğin ba­ğır­sak­la­rın­da bi­ri­ken ye­şi­lim­si dış­kı­nın da (me­kon­yum) atıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rır. Ko­los­tru­mun ya­pı­sı her gün bi­raz da­ha de­ği­şe­rek 7-15 gün son­ra nor­mal in­san sü­tü ya­pı­sı­nı ka­za­nır. Ayrıca gebeliğin 6.-7. aylarında göğüs dokusu kolostrum yapımını başlatır. Hatta bazı gebelerde göğüs uçlarından bu aylarda sızıntı bile olabilir. Bu size göğüslerinizin bebeğinizi beslemek üzere hamilelik döneminde bile üretime geçtiğinin bir göstergesidir. Yeni doğum yapmış bir annenin göğsünde az miktarda kolostrum vardır. Ancak bu bebeğin midesi ve doğduğu dünyada emmek üzere öğreneceği yeni ritim için uygun miktardır.

Yeni doğmuş bir bebeğin midesi bilye veya bir kiraz büyüklüğündedir. Annesinin karnında su içinde nefes almadığından parmağını emerken yuttuğu bu suyu, göğüsler, yeni emme ritmini de öğrenmesinde zorluk yaşamamasını sağlayacak miktarda kolostrum çıkarır. Ayrıca yaşamlarının ilk 3 gününü idame edebilecekleri sıvı rezervleri ile doğarlar. Bu nedenle de ilk hafta içinde doğum kilolarının % 8 ila 10’u ölçüsünde kilo verirler. Bu fizyolojik bir durum, yani olması doğal bir durumdur. Yeni doğum yapan anne bu sebeple üzüntü ve yetersizlik duyguları yaşamamalıdır.

Yazan: Ayşe Öner

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

Kitap okuyan çocuk

Çocuk kitabı seçimi

Kitap okumanın önemini her fırsatta sizlerle paylaşıyoruz. Gelin bu dönemde çocuk kitabı seçimi için kitapların özelliklerini bir kez daha hatırlayalım: Seçeceğiniz çocuk kitapları: Bu dönemde

7. Hafta Hamilelik

7. HAFTA SİZDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER Artık gebeliğinizde 7. Hafta dönemine girdiniz. Hamile olduğunuzu eşiniz ve en yakınlarınız dışında kimler biliyor? Anne adaylarının çoğu “test doğru

Kocaman Adımlar Atan Bebek

Çocuklarda spor…

Önemli Noktalar Çocukları sportif aktivitelere yönlendirmek gelişimleri için vazgeçilmezler arasındadır. Spor yaparak; sabırlı olmayı, takım sporlarında paylaşımı, disiplini, kazanma ve kaybetme duygusunu öğrenirler. Her spor

Annesiyle oyun oynayan kız

Çocuk dostu oturma odaları

Önemli Noktalar Bebeklerimiz doğduğunda evimizi onlar için güvenli hale getirmeye çalışırız. Çekince dökülüp kırılabilecekler, sert köşeler, şömine, merdiven gibi belli yaşlarda gidilmemesi gereken yerler var

dil ve duyu gelişimi

Dil ve duyu gelişimini desteklemek 

Bebeğinizin algısı ve duyuları her geçen gün kuvvetlenmektedir. Giderek nesnelerin sadece görünüşü ile değil dokusu ve tadı ile de ilgilenmektedir. Nesnelerin şekil değiştirebildiğini ve soğuk

Figürlü çoraplar

Bebeğiniz küçük aylarda henüz oyuncaklarla oynayamadığı için ona sunacağınız görsel materyaller dikkat ve görsel algsını geliştirecektir. Çorabına yapıştıracağınız renkli özellikle siyah, kırmızı ve beyaz ponponlar

bebek ayakları

Tuvalet eğitimi

Önemli Noktalar Düzenli bağırsak hareketleri olması, basit komutları anlayıp yapmak, Bağımsızlık göstermek, “hayır” diyebilmek vb. gibi belirtiler çocukların tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren bazı belirtilerdir.

Yürüteç kullanan bebek

Yürüteç kullanımının zararları

Önemli Noktalar Bu dönemlerde bebeğiniz minik minik kendini ayağa kaldırma ve yürüme çalışmalarına başlamış olabilir. Getirilen hediyeler arasında ya da bebeklerin ihtiyaçları için alınan bir

Halka oyunu yapımı

Evde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyuna hazır mısınız? Plastik veya kağıt tabak, peçete rulolarıyla hazırlayacağımız halka oyunu adlı oyunu keşfetmek için videomuzu izleyebilirsiniz.

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

QR Kodu Taratın.
Uygulamayı Hemen İndirin!