Kolostrumun önemi

Önemli Noktalar

Do­ğum­dan he­men son­ra ilk üç gün için­de ge­len ve ko­los­trum olarak adlandırılan süt özel bir ya­pı­ya sa­hip­tir. Bu sı­vı­da otuz­dan faz­la mad­de var­dır. Çin­ko, sod­yum, po­tas­yum, bü­yü­me fak­tör­le­ri ve en­fek­si­yon­dan ko­ru­yan an­ti­kor­lar­dan (kanımızdakinden 100 kat daha fazla) çok zen­gin olan ko­los­tru­mun hazmı kolay olup, be­beğiniz ta­ra­fın­dan mut­laka alın­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır. Pre­ma­tü­re do­ğan be­bek­ler­de mer­ke­zi si­nir sis­te­mi, ak­ci­ğer ma­tü­ras­yo­nu ve göz ge­li­şi­mi ta­mam­lan­ma­dı­ğı için an­ne­den süt pom­pa­sı yar­dı­mı ile alı­nan ko­los­trum ve de­va­mı olan, ge­çiş sü­tü ve ol­gun sü­tün sin­di­rim sis­te­mi ge­liş­miş­se ve­ril­me­si pre­ma­türe be­bek için ha­ya­ti önem ta­şır. Be­be­ğin ba­ğır­sak­la­rın­da bi­ri­ken ye­şi­lim­si dış­kı­nın da (me­kon­yum) atıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rır. Ko­los­tru­mun ya­pı­sı her gün bi­raz da­ha de­ği­şe­rek 7-15 gün son­ra nor­mal in­san sü­tü ya­pı­sı­nı ka­za­nır. Gebeliğin 6. 7. aylarında göğüs dokusu kolostrum yapımını başlatır. Bazı gebelerde göğüs uçlarından bu aylarda sızıntı bile olabilir. Bu size göğüslerinizin bebeğinizi beslemek üzere hamilelik döneminde bile üretime geçtiğinin bir göstergesidir. Yeni doğum yapmış bir annenin göğsünde az miktarda kolostrum vardır ancak bu bebeğin midesi ve doğduğu dünyada emmek üzere öğreneceği yeni ritim için (emme, yutma ve nefes alma) uygun miktardır. Yeni doğmuş bir bebeğin midesi bilye veya bir kiraz büyüklüğündedir. Annesinin karnında su içinde nefes almadığından parmağını emerken yuttuğu bu suyu, göğüsler, yeni emme ritmini de öğrenmesinde zorluk yaşamamasını sağlayacak miktarda kolostrum çıkarır. Ayrıca yaşamlarının ilk 3 gününü idame edebilecekleri sıvı rezervleri ile yeryüzüne doğarlar. O sebeple de ilk hafta içinde doğum kilolarının % 8 ila 10’u ölçüsünde kilo verirler. Bu fizyolojik bir durum, yani olması doğal bir durumdur. Yeni doğum yapan anne bu sebeple üzüntü ve yetersizlik duyguları yaşamamalıdır. Yazan: Ayşe Öner

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

Bebeğinizin cilt bakımı

Önemli Noktalar Bebeğinizin altını sık değiştirmeniz, nemli kalmamasına özen göstermeniz ve bebekler için üretilen (kimyasal içermeyen) kremlerden kullanmanız faydalı olur. Bebeğinizin cildi çok kuru ise

Doğal olmayan beslenme

Önemli Noktalar Anne emziremiyorsa veya bebek anne sütü alamıyorsa bebeğin annesinden alıp depolanmış anne sütü, sütanne sütü veya bebek mamaları (formül süt/formüla) verilebilir. Günümüzde bebek

Sünnet

Önemli Noktalar • Sünnet penisin ucunda bulunan prepisyum adı verilen deri parçasının cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. • Yahudi ve Müslüman toplumlarında dini ve kültürel nedenlerle

Çocuklarda müzik sevgisi ve ritimsel bellek

Önemli Noktalar Çocuklarımızın müzik dersini sevmesi çok göreceli bir kavram değildir. Özellikle 3-6 yaş grubu çocuklar müziklere eşlik etmeleri için beden perküsyonu kullanabilir ve dinlemiş

Ebeveynlik tutumları

Okul öncesi eğitimi uzmanı Burcu Erdem Çakar ebeveynlik tutumları üzerine bilgilendiriyor.

Dr. Maria Montessori’ye göre gelişimin 4 evresi

Bu yazımızda size bebeklikten yetişkinliğine kadar olan dönemde çocuğunuzla nasıl bir serüvenin eşiğinde olduğunuzu kısaca özetlemeye çalışacağız. Bakın sizi hangi dönemlerde ne gibi değişiklikler bekliyor.

3 yaş döneminde sizi ne bekler?

3 yaşından itibaren oyun çağına giren çocuklar, motor becerilerinin gelişmesi, güven ve özerklik duygularının artması ile daha önce keşfettikleri çevrelerinde artık egemenlik kurmaya başlarlar. Özellikle

Bebeğinizin göbek bağı…

Genelde bir ile üçüncü haftalar arasında bebeğinizin göbek bağı düşer. Bazı doktorlar bu süre içerisinde günde iki kez alkolle silinmesi tavsiye ederken, bazı doktorlar hiç

17. Hafta Hamilelik

BU HAFTA SİZDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER Rahiminiz göbek deliği seviyesine ulaşmak üzere ve bunu elinizle hissedebilirsiniz. Bebeğiniz bu haftadan itibaren önceki haftalara göre daha hızlı kilo