Kidokit Logo

Yaratıcı drama ve çocuk

aynada kendine bakan kız

Önemli Noktalar

Değişen Çocukluklar

Günümüz ebeveynleri olarak çocuklarımızı bir araya getirdiğimizde hepsinin farklı yerlerde oynadığını görüyoruz. Beraber bir oyun kuramadıklarını yada oyun oynarken sıklıkla çeşitli çatışmalar çıktığını gözlemlemişizdir. Oysa kendi çocukluğumuza baktığımızda ise bu tip çatışmaların daha az yaşandığını hatırlarız. Bu gibi durumlar ebeveyn müdahalesine gerek kalmadan kendi kendine çözülürdü. Eskiden ebeleme, saklambaç, don-ateş, yakan top, ip atlama vb. gibi oyunlar oynanırdı. Özellikle tüm enerjisini boşaltabilen ve sıklıkla bir araya gelerek sosyalleşebilen çocuklardık. Halbuki günümüzde yerini zamanlarının çoğunu bir yetişkin gözetiminde kontrollü bir ortamda geçiren çocuklara bıraktık. Ayrıca sokakta oyun oynamak giderek unutulan bir eylem haline geldi.  Çünkü hem git gide betonlaşan kentler hem yaşanan teknoloji devrimi hem de güvenlik vb. kaygılarımız yükseldi. Sokak oyunlarında mızıkçı damgası yememek için olumsuz yanlarını törpüleyen çocuklar vardı. Ama şimdi nadiren bir araya geldikleri halde bu kıymetli zamanı sadece kendileri yönetmek isteyen, grupla hareket edemeyen, sıklıkla liderlik çatışmaları yaşayan günümüz çocuklarına dönüştüler.

Yaratıcı Drama

Şimdilerde hayatımıza giren yaratıcı drama kavramı beraberinde getirdiği bir çok fayda var. Özellikle oyunun iyileştirici gücüyle günümüz çocuklarının yarasını saracak bir yara bandı olma özelliği taşıyor diyebiliriz. Genellikle özel okullarda sosyal kulüp yada ders olarak karşımıza çıkan drama nedir? Çocuklar için ne gibi faydaları var? sizinle paylaşmak istedik.

Yaratıcı drama günümüzde sıklıkla dramatizasyonla karıştırılmaktadır. Yaratıcı drama eğitimini almış eğitmenlerden yıl sonunda çocuklara bir tiyatro oyunu hazırlaması beklentisine girmek yanlıştır. Çünkü yaratıcı drama sürecine eğitim penceresinden bakmalıyız. Çünkü amaç, önceden belirlenmiş kazanımların süreç sonunda, katılımcılar (yetişkinler veya çocuklar) tarafından edinilmesidir. Bu nedenle bu açıdan bakıldığında yaratıcı dramayı tiyatrodan ziyade bir “alternatif bir eğitim metodu” olarak görmek daha uygundur. Mesela bir drama eğitmeni, drama yöntemini kullanarak günümüzde ebeveynlerin gündeminde olan konuları işleyebilir. Özellikle akran zorbalığı, mahremiyet, gruplaşma, sınav stresiyle baş etme gibi konuları işleyerek hem çocukların empati kurmasını hem de bu konuları irdeleyerek bilinçlenmelerini sağlayabilir.

Ömer Adıgüzel Eğitimde Yaratıcı Drama adlı kitabında yaratıcı dramayı şöyle tanımlıyor. “Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak yapılır. Bir amacın, bir düşüncenin doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu süreç deneyimli bir eğitmen eşliğinde ve uygun bir mekanda yürütülür.”

Türkiye’de yaratıcı drama çalışmalarının öncüsü olan İnci San ise eğitimde yaratıcı dramanın getirdiği faydaları şöyle açıklıyor. “Eğitimde yaratıcı drama, özellikle okullardaki çeşitli öğrenim basamaklarında çocuğa kendini tanımayı, yeti ve yeteneklerini keşfetmeyi öğretiyor. Grup arkadaşlarını tanımayı, kendini onların yerine koyabilmeyi, bir düşünceyi çeşitli yönleriyle irdeleyebilmeyi, oynayarak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlamaktadır.” (San, 1991)

Yaratıcı drama yaratıcılığı geliştirir. Çocuğun kendini tanımasını sağlar. İletişim becerilerini, empati becerisini, dil ve sözel ifade becerisi geliştirir. Çocuğun demokratik tutum ve davranış geliştirmesini sağlar.

Eğitim sistemimizin daha çok görsel ve işitsel olarak sunulmasının getirdiği dezavantajları drama ile yıkacağımıza inanıyor. Dramanın ülkemizdeki eğitim sistemine daha çok hizmet etmesini diliyorum.

Yazan ve derleyen: Melis Tanrıverdi / Drama eğitmeni

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

İlginizi çekebilecek diğer İçerikler

Normal Doğum Anı

Normal doğum için nefes egzersizleri

Önemli Noktalar • Normal doğum esnasında “ıkınırken” güçlü bir nefese ve güçlü karın kaslarına ihtiyaç duyacaksınız. • Doğru nefes almanın birinci önemi, derin bir nefes

Meyve-sebze ve Bebek

Gökkuşağı beslenmenin önemi…

Önemli Noktalar Gökkuşağı beslenme ismi, farklı renkteki besinlerin tüketilmesi ile olan ilişkiden kaynaklanmaktadır. Çocuklarda gökkuşağı beslenme ile amaç bu renkleri yeteri kadar kullanmaları ve yeterli

Hikaye zarı yapımı

Zar şablonunu Kidokit baskı odasından uaşmanızı tavsiye ederiz. Zar üzerine şekil çizer, resim yapıştırır veya rakamlar yazarak matematik çalışmalarında kullanırsınız. Detaylı anlatım için hikaye zarı

Çimenlere basan minik ayaklar

Bebeklerde dokunsal hassasiyet

Önemli Noktalar Dokunma duyarlılığı veya aşırı duyarlılık, kişiyi kendine özgü, zararlı veya acı içinde hissettiren alışılmadık veya artmış duyarlılık hissidir. Bu hassasiyeti taşıyan kişiler için

28. Hafta hamilelik

28. hafta sizde oluşan değişiklikler  Artık gebelikte 28. hafta dönemine girdiniz. Üçüncü trimesterde ikinci trimesterde olduğunuz kadar rahat olamazsınız. Bacak krampları, basur, varisler, kaşıntılı cilt

Kitap Okuyan Çocuklar

Çocuklar nasıl öğrenirler?

Önemli Noktalar • Çocuklar, doğal öğrencilerdir. • Meraklıdırlar, ilgilidirler, yeni şeyler öğrenmeye çok isteklidirler. • Çocuklarımızla olan ilişkimizde, iletişimimizde ve onlara sağladığımız ortamlarda bilinmesi gereken

9. Hafta Hamilelik

9. HAFTA SİZDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER Özellikle iş yerinizde bilgisayar kullanıyorsanız, “bilgisayar ışınlarının” bebeğiniz üzerinde olumsuz etkiler yaratmasından endişe duyuyor olmalısınız. Öncelikle korkmayın, bilgisayarlar ve monitörlerin

Bebeğinin yürümeseni izleyen anne

Çocuklarda bağımsızlık denince

Önemli Noktalar Doğal gelişim çocuğun hazır olduğu dönemlerde bağımsızlık seviyelerini kazanmak olarak tanımlanabilir. Yetişkin olarak bizlerin görevi çocuklarımızın bağımsız olması için vasıtalar sağlamak, bağımsızlığını destekleyecek

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

Kidokit Logo

Uygulamamızla Tanıştınız mı?

QR Kodu Taratın.
Uygulamayı Hemen İndirin!