Merve Gül – Pediatrik Ergoterapist 

1993 yılı Ankara doğumlu olan Merve, 9 yaşında iken ailesiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmiş ve ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini burada tamamlamıştır. New York eyaletinde bulunan ve alanında tanınmış olan Nazareth College’de Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Ergoterapi bölümünde 5 yıl içinde tamamlayarak 2016 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans Tez Projesini ise “Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları” üzerine yapmıştır. Ayrıca henüz üniversite döneminde iken çeşitli Ergoterapi tedavi merkezlerinde birçok farklı yaş grubu ile farklı alanlarda staj programlarına kabul almış, Ergoterapi ’ye bağlı olarak Pediatri, Nöroloji, Ortopedi ve Kognitif alanlarında stajlarını başarıyla tamamlamıştır. Bunun yanısıra Pediatri Kinezyo Bant ve Ortopedi Kontraktür Yönetimi alanlarında özel eğitimlere katılmıştır. New York Eyalet Meclisi bünyesinde gerçekleşen savunuculuk toplantılarına aktif katılım sağlamış ve bu etkinliklerde Ergoterapi mesleğini etkileyen konuların gündeme gelmesini sağlamıştır.

2016 yılında, ABD merkezli National Board of Occupational Therapy onaylı Ergoterapist (OTR/L) ünvanını kazanmıştır ve akabinde yine New York’ta profesyonel meslek hayatına başlamıştır. 2016-2018 yıllarında, engelli çocukların eğitimi üzerine kurulmuş olan Mary Cariola Children’s Center’da full-time olarak 2 yıl çalışmıştır. Burada, 2-14 yaş grubunda olan ve Otizm, ADHD, Down Sendromu, Serebral Palsi gibi davranışsal ve genetik tanısı konulmuş çocuklar ile çalışmıştır. Bu süre içinde aynı zamanda, ara tatillerini ve yaz tatillerini part-time olarak bir huzur evinde ve bir rehabilitasyon merkezinde çalışarak değerlendirmiş, iş deneyimini yetişkinlerle de çalışarak geliştirmiştir.

2018 Eylül ayı itibari ile İstanbul’da bulunan Scandic O.T. Merkezi’nde çocuklarla pediatrik rehabilitasyon alanında çalışmaktadır. Ergoterapist Nimet Altıok öncülüğünde kurulan uzman ekip bünyesinde birçok aile ve çocuğun hayatına ışık tutmaktadır.

Çocuk Gelişim Uzmanınız Kidokit

Uzman Ekibimiz

Sibel Bilge – Akademisyen/Çocuk Gelişimi

Sibel Bilge Ankara Tevfik Fikret Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini takiben Bilkent Üniversitesi

Burak Yunar – Ergoterapist

  1993 yılında İzmir’in Konak ilçesinde doğmuştur. 2008-2012 döneminde İzmir’in Karşıyaka Merkez Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Akademik yaşamına Ankara’da devam ederek 2013-2017 yılları arasında Hacettepe

Filiz Yavuz – Ergoterapist

Filiz Yavuz 1992 yılında Zonguldak Kdz Ereğli’de doğdu. İlköğretim ve ortaokulu  okul 1. liğiyle Zonguldak Kdz. Ereğli’de tamamladı.  Lise öğrenimini 2010 yılında Kdz. Ereğli Anadolu